Robots in het onderwijs

Het is belangrijk dat een nieuwe generatie leerlingen en studenten leert omgaan met robots. De robots zullen in de toekomst tenslotte hun directe collega’s worden. Daarnaast kan een robot een belangrijke aanvulling zijn op het werk van de docent. Een robot heeft oneindig geduld, waardoor het een uitstekende assistent in de klas kan zijn. Ik kan scholen ondersteunen bij:

  • Ontwikkelen van lesmateriaal op het gebied van robotica (en aanverwante onderwerpen, zoals mechatronica en Internet of Things)
  • Koppelenen van leersystemen aan robots, voor gepersonaliseerd leren

Op dit moment doe ik een project bij ROC Aventus in Apeldoorn, waarbij we een aantal leersystemen koppelen aan de NAO-robot.