Toolkit

RobotTrainer / LearningTour ontwikkelt al meer dan twee decennia leermiddelen en tools, voor het leren en meten van praktische vaardigheden van mensen. Nu de robot een steeds prominentere rol krijgt in onze samenleving, wordt het tijd om ook bij hen kritisch te gaan kijken naar het leerproces.

Hierbij gaat het zeker niet alleen om de fysieke robots zoals we die meestal voor ons zien, maar ook zeker AI (kunstmatige intelligentie), Robotics Proces Automation (softwarematige robots die zelfstandig taken verrichten).

Om dit mogelijk te maken heeft RobotTrainer een aantal van haar onderwijstools omgebouwd naar de RobotTrainer toolkit.

Enkele eigenschappen van de RobotTrainer Toolkit zijn:

– Vaardigheden benoemen, ook in niet-technische bewoordingen.

– Op maat in te richten dashboards.

– Brugfunctie tussen gebruikers en technici.

– Laagdrempelige implementatie, tegen lage kosten

– Koppeling met de robot, voor automatische beoordeling

– Eigenschappen van robot bijhouden, zoals hardwarematige aanpassingen

– Voorbereiding op aangekondigde wetgeving rond de toepassing van robots

– Te combineren met bijhouden robotvaardigheden van medewerkers

Het leerproces van mensen en robots verschilt minder van elkaar dan vaak wordt gedacht. Wanneer we robots meer gaan zien, begeleiden en trainen als onze collega’s, kunnen zij een waardevolle bijdrage leveren aan onze samenleving.

Neem voor een vrijblijvende demonstratie contact op met Serge de Beer, 06-41867460 of serge@learningtour.nl

Voorbeelden van tools in de toolkit:

  • Robot Learning Program: stel met behulp van learning analytics vast wat een robot moet leren
  • Personal Learning Program: helpt gebruikers van robots wat zij moeten leren om optimaal met de robot te kunnen werken, of een gezamenlijke taak te vervullen.
  • Robot Test Tool: verzamelt testdata en presenteert deze langs een tijdslijn.
  • Chatbot trainer: verzamelt data voor het trainen van chatbots, AI en robots met een spraakfunctie.
  • Clean data tools: voor opschonen van data van en naar robots.