Testen van robots

Kun je het geleerde reproduceren en, belangrijker nog, in de praktijk brengen? Een van de RobotTrainer diensten is het testen en uitvoeren van assessments bij robots.

Eerst worden de leerdoelen nauwkeurig in kaart gebracht. Vervolgens wordt gekeken of de robot in staat is het geleerde uit te voeren, onder alle gewenste omstandigheden.

RobotTrainer test onder andere:

  • Fysieke robots, zoals cobots
  • Chatbots / voice-assistants
  • AI
  • Smart buildings
  • RPA