Boeken over robots

In tijden van snelle technische innovatie hebben we gelukkig nog altijd een belangrijke houvast; boeken!

Het is misschien niet de meest moderne vorm van leren, maar het blijft voor veel mensen prettig om de inhoud van een boek als kapstok te gebruiken, om informatie uit andere bronnen aan op te hangen. Overigens hoor ik dit ook van de huidige generatie leerlingen en studenten.

De boeken over robots zijn in een aantal categorieën te verdelen:

– Boeken over ontwikkeling en gevolgen robotisering

– Technische boeken over robotica en kunstmatige intelligentie

– Boeken over het praktisch toepassen van robots

Alle boeken die ik vind over dit onderwerp zet ik in de repository van de RobotTrainer Toolkit. Daarmee hebben robottrainers en andere robotexperts informatie over waardevolle bronnen, naast de gigantische hoeveelheid digitale content.

Heb je een tip voor een goed robotboek? Plaats de titel in de comments of mail naar serge@robotttainer.nl

#robottrainer #robotics #robotica #ai

De robottrainer in het onderwijs

Voor alle leerlingen die nu starten in het basisonderwijs zal gelden dat zij later met robots gaan werken. De meeste als eindgebruiker, maar ook een groot aantal als professional in de robotica, automation en AI.

RobotTrainer_en_Leaphy

Het onderwijs kan dus niet achterblijven op het gebied van techniek en technologie. De invulling die hier aan wordt gegeven verschilt sterk per school. Een robottrainer kan bijdragen aan het vormgeven van onderwijs op deze gebieden. Bijvoorbeeld op de volgende manieren:

  • Verzorgen van gastlessen
  • Adviseren over ontwikkelingen op dit vakgebied en de aanschaf van robots
  • Arrangeren van lessen
  • Ontwikkelen van lesmateriaal
  • Trainen van leraren in robotica, mechatronica en coderen

Er zullen robottrainers komen die zich toeleggen op het onderwijs. Maar ook voor robottrainers, die vooral werkzaam zijn buiten deze sector, is het een mooi streven om een deel van de werkzaamheden aan onderwijs te besteden. Overigens niet alleen vanuit het oogpunt van maatschappelijk belang. Het enthousiasme van leerlingen en studenten over dit mooie vakgebied geeft heel veel voldoening!