Robot Process Automation

Robotic Process Automation (kortweg RPA) neemt een grote vlucht. Veel processen die voor mensen tijdrovend en saai zijn, kunnen door een software robot uitstekend worden uitgevoerd. Dat maakt mensen niet minder nodig, maar geeft juist de ruimte om meer tijd te besteden aan zaken die juist voor een robot ingewikkeld zijn. Het ontwikkelen van RPA is niet alleen het werk van programmeurs. Met systemen als bijvoorbeeld UI Path, Blue Prism en Pega kunnen ook mensen met minder ICT affiniteit hun eigen oplossingen bouwen.

RPA, een van de tools van de robottrainer

Wil je meer weten over leren en testen binnen RPA? De robottrainer kan een belangrijke rol vervullen in het trainen en testen van deze robots. Door de robot te beschouwen als een digitale medewerker, kunnen we het leerproces ook op een vergelijkbare manier volgen, analyseren en verbeteren.

Bel of mail mij dan via serge@learningtour.nl of op 06 418 67 460

#robottrainer #rpa #automation #learning #training #testing

Beroep robottrainer, mensen trainen

In het eerste deel van een serie posts over de ontwikkeling van het nieuwe beroep robottrainer, schreef ik over de twee hoofdtaken. Dit zijn trainen en testen. Twee belangrijke facetten in het leerproces. Met testen meten we prestaties van mens of robot en daarnaast de opbrengst van onze leerinterventies. Wat wordt gemeten bij het testen leidt tot acties die kunnen worden omgezet naar concrete training.

In deze post zal ik inzoomen op het onderdeel training. Voor de robottrainer bestaat dit uit drie facetten: het trainen van mensen, robots en teams die uit beiden zijn samengesteld.

Zeker in de huidige fase van de ontwikkeling van de robotisering zal het accent liggen op het trainen van mensen die moeten werken met robots. Met name wanneer je de definitie van wat een robot is ruim interpreteert (ik doe dat), is dit een zeer breed spectrum van trainingen.

Het kan variëren van een financieel adviseur die moet leren werken met een AI-systeem dat hypotheekbeoordelingen doet, tot een inspecteur die een drone moet leren besturen om de constructie van bruggen te controleren.

Volgende keer meer over het trainen van robots.

Het nieuwe beroep robottrainer

In het onderwijs wordt vaak gesproken over “beroepen van de toekomst”. Zoals de meeste beroepen ontstaan ook deze, nu nog niet bestaande beroepen, geleidelijk. Ze volgen de stroom van de innovatie en worden in eerste instantie vaak ingevuld als een taak binnen een bestaand beroep.

Voor mijzelf kwam een dergelijke taak parallel met de relatief recente opkomst van robots. Enerzijds omdat robots een interface zijn voor mijn educatieve tools, anderzijds omdat wij, als specialisten op het gebied van leren, onze doelgroep uitgebreid zien worden. Net als de mens, moeten robots ook leren. De expertise die in honderden jaren onderwijzen, trainen en evalueren is opgebouwd is ook uitstekend toepasbaar op robots.

De komende tijd wil ik mijn connecties meenemen in het proces van de uitwerking van een nieuw beroep, de robottrainer. Een cross-over tussen educatieve en technische vaardigheden.

Het is geen blauwdruk voor een nieuw op te zetten beroep, maar een invulling zoals ik die zie en mijn interesses en vaardigheden combineert.

De eerste stap is een basale verdeling binnen het beroep in twee hoofdtaken. Daarover een volgende keer meer.