Blog

Robots in de ruimte

Onderhoud en reparatie in de ruimtevaart is een complexe zaak. Zeker wanneer dat aan de buitenkant van het ISS moet gebeuren.

Gisteren mocht astronaut Luca Parmitano een reparatie uitvoeren aan een deeltjesfysica-instrument. Omdat dit instrument eigenlijk bedoeld was voor een korte periode van gebruik, was het niet ontworpen voor tussentijdse reparatie. Het was daarom een relatief gevaarlijke, maar zeker lastige klus. Vooral ook omdat Luca meer dan tien uur in zijn ruimtepak moest verblijven.

De huidige robottechnologie is nog niet klaar om een dergelijke klus uit te voeren. Maar over een aantal jaar kan vanuit het ISS of vanaf de grond ook een complexe taak zoals deze worden uitgevoerd.

Tot die tijd hebben ontwerpers, ontwikkelaars en robottrainers nog veel werk te verzetten.

Wil je meer weten over het RobotTrainer-concept neem dan contact met mij op: serge@robottrainer.nl of 06 418 67 460

Image credit: NASA/JPL-Caltech/Lockheed Martin Space

Techniek vloeit samen

Technische vakgebieden vloeien steeds meer samen. Er zijn nog maar weinig beroepen waarin het volstaat gespecialiseerd te zijn in bijvoorbeeld elektrotechniek, metaalbewerking of ICT.

Vooral in de robotica komen er veel technische kennis en vaardigheden samen.

Voorbeelden hiervan, in het geval van fysieke robots, zijn:

⁃ mechatronica

⁃ kunststoftechniek

⁃ netwerktechnologie

⁃ applicatie ontwikkeling

⁃ kunstmatige intelligentie

Deze lijst zou nog veel verder kunnen worden uitgebreid. De robottrainer zal op een behoorlijk niveau bekwaam moeten zijn in de meeste van deze technieken. Hij of zij hoeft er echter geen expert in te zijn. Belangrijk is dat de robottrainer het gesprek aan kan gaan met specialisten.

Voor het (technisch) onderwijs de mooie taak om lessen en opleidingen te ontwikkelen die voorbereiden op de boeiende wereld van de robotica.

Wil je op jouw school of organisatie aan de slag met robotica? Bel of mail mij op 06 418 67 460, of serge@learningtour.nl

Robot Process Automation

Robotic Process Automation (kortweg RPA) neemt een grote vlucht. Veel processen die voor mensen tijdrovend en saai zijn, kunnen door een software robot uitstekend worden uitgevoerd. Dat maakt mensen niet minder nodig, maar geeft juist de ruimte om meer tijd te besteden aan zaken die juist voor een robot ingewikkeld zijn. Het ontwikkelen van RPA is niet alleen het werk van programmeurs. Met systemen als bijvoorbeeld UI Path, Blue Prism en Pega kunnen ook mensen met minder ICT affiniteit hun eigen oplossingen bouwen.

RPA, een van de tools van de robottrainer

Wil je meer weten over leren en testen binnen RPA? De robottrainer kan een belangrijke rol vervullen in het trainen en testen van deze robots. Door de robot te beschouwen als een digitale medewerker, kunnen we het leerproces ook op een vergelijkbare manier volgen, analyseren en verbeteren.

Bel of mail mij dan via serge@learningtour.nl of op 06 418 67 460

#robottrainer #rpa #automation #learning #training #testing

RobotTrainer en coderen

Zelf taken automatiseren is niet langer het domein van programmeurs. De afgelopen jaren geef ik regelmatig trainingen in Python aan bijvoorbeeld docenten en netwerkbeheerders. Met een aantal eenvoudige skills, kunnen zij zelfstandig eenvoudige scripts maken, die vaak dagen werk besparen.

Ook voor de robottrainer is coderen een belangrijke vaardigheid. Ik maak hier bewust een onderscheid tussen coderen en programmeren. In mijn beleving worden de meeste robots geprogrammeerd door de leverancier en zorgt de robottrainer voor het trainen en testen van de juiste vaardigheden. Dit wordt onder andere gedaan met behulp van coderen.

Bijvoorbeeld voor:

  • Trainen van bewegingen en andere acties
  • Koppelen en verwerken van data
  • Communicatie met mensen en andere robots
  • Geautomatiseerd testen van vaardigheden en procedures

Wil je zelf kennismaken met het eenvoudig (laten) automatiseren van taken? Bel of mail mij dan: 06 418 67 460 of serge@learningtour.nl

De robottrainer in het onderwijs

Voor alle leerlingen die nu starten in het basisonderwijs zal gelden dat zij later met robots gaan werken. De meeste als eindgebruiker, maar ook een groot aantal als professional in de robotica, automation en AI.

RobotTrainer_en_Leaphy

Het onderwijs kan dus niet achterblijven op het gebied van techniek en technologie. De invulling die hier aan wordt gegeven verschilt sterk per school. Een robottrainer kan bijdragen aan het vormgeven van onderwijs op deze gebieden. Bijvoorbeeld op de volgende manieren:

  • Verzorgen van gastlessen
  • Adviseren over ontwikkelingen op dit vakgebied en de aanschaf van robots
  • Arrangeren van lessen
  • Ontwikkelen van lesmateriaal
  • Trainen van leraren in robotica, mechatronica en coderen

Er zullen robottrainers komen die zich toeleggen op het onderwijs. Maar ook voor robottrainers, die vooral werkzaam zijn buiten deze sector, is het een mooi streven om een deel van de werkzaamheden aan onderwijs te besteden. Overigens niet alleen vanuit het oogpunt van maatschappelijk belang. Het enthousiasme van leerlingen en studenten over dit mooie vakgebied geeft heel veel voldoening!

De toolkit van de robottrainer

Elke beroepsgroep kent zijn eigen gereedschap. Dat geldt ook voor de robottrainer. Soms zal dat letterlijk handgereedschap zijn, maar in deze post (in de serie over het toekomstige beroep van robottrainer) wil ik kijken naar de digitale toolkit.

Vanuit de tools die ik ontwikkel voor het onderwijs, heb ik een aantal afgeleide tools gemaakt die gericht zijn op het trainen en testen van robots. Ik behandel er drie.

Robot Learning Program

Deze tool geeft inzicht in de competenties van robots en robotprofessionals. Teams kunnen worden ingedeeld naar niveau. Ook de resultaten van individuele robots/professionals kunnen grafisch worden weergeven.

Robot Test Tool

Deze tool wordt gebruikt voor het observeren en loggen van robots, professionals en teams. Dat kan worden gedaan aan de hand van vooraf gestelde criteria, sliders en media zoals foto of video. Daarnaast kunnen ook externe data worden gelogd, bijvoorbeeld van sensoren of vanuit het OS van de robot.

Data tools

Een verzameling tools voor het koppelen, bewerken en opschonen van data. Hiermee wordt het mogelijk om data uit verschillende bronnen met elkaar te vergelijken en er goede analyses mee te maken. Deze tools zorgen er ook voor, dat de gevonden resultaten worden vertaald naar trainingsdata voor de robots.

Testen van robots

Testen is een essentiële activiteit om technologie optimaal te laten functioneren. Door de almaar toenemende complexiteit van systemen, die vaak ook nog verbonden zijn met andere systemen, wordt testen zelfs steeds belangrijker.

In dit deel van de serie posts over het toekomstige beroep van robottrainer zoom ik in op dit onderwerp. Waarbij gelijk gezegd moet worden, dat de term testen op vele manieren geïnterpreteerd kan worden. In mijn definitie, in de context van robots, zie ik het als een mix tussen technisch testen en het evalueren zoals we dat kennen in een onderwijssituatie.

Voor de robottrainer zie ik drie verschillende testactiviteiten.

Robots: individuele robots, die bijvoorbeeld worden getest op betrouwbaarheid, snelheid, veiligheid en accuratesse.

Mens-robot teams: testen op communicatie, snelheid, kwaliteit van assemblage en configuratie.

Procedures & operations: testen van juiste uitvoer, reactie op onverwachte situaties en lerend vermogen.

Leren in mens-robot teams

Een team heeft een gezamenlijk doel. Binnen de meeste organisaties wordt door mensen aan dat doel gewerkt, maar steeds vaker zal een team zowel uit mensen als uit robots bestaan.

Omdat we nog ver verwijderd zijn van robots die aanschuiven bij de daily standup moet de robottrainer op een andere manier te werk gaan.

Collaborative learning is een startpunt bij mens-robots teams. Hierbij zal de manier van leren voor beide soorten teamleden verschillend zijn.

De mens zal kennis en/of vaardigheden vergaren, de robot wordt geprogrammeerd, of leert doormiddel van AI. Ook de instructie en feedback die de teamleden elkaar geven, zal het succes van het behalen van het gezamenlijke doel bepalen.

Een tool die de robottrainer heeft, is simulatie. In een virtuele omgeving kunnen mens-robot team situaties worden gesimuleerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gezamenlijk bestrijden van een brand, of het bouwen van een complexe constructie.

Na het voltooien van de taak kan deze worden geëvalueerd. Hierbij kan de rol van de robot(s) worden beoordeeld op basis van logbestanden, camerabeelden en observaties.

Ik kom hier later nog uitgebreid op terug. In post vijf zullen we eerst naar de andere hoofdactiviteit van het robottrainer gaan kijken; het testen.

#leren #robot #teams

Automated voice testing

Steeds meer applicaties werken met gesproken commando’s. Ook deze applicaties moeten getest worden, het liefst geautomatiseerd. Vandaag heb ik een testopstelling gemaakt, die met behulp van mijn Robot Test Tool, zelf Siri activeert en opdrachten geeft.

In dit geval voor het openen van een Luxaflex. De tool kan onder andere geautomatiseerd opdrachten geven, reacties registreren en de response beoordelen. De komende tijd zal ik deze tool verder uitbouwen en combineren met tools uit de LearningTour toolkit.

Video van de testopstelling

Beroep robottrainer, het trainen van robots

Net als bij mensen is het trainen van robots gericht op het verwerven van competenties. De drie aspecten van een competentie (kennis, vaardigheden en attitude) kunnen worden vertaald naar de wereld van mechatronica en algoritmes. In deel 3 van deze serie posts over het beroep robottrainer bekijken we deze facetten afzonderlijk.

Kennis
Hier onderscheidt de robot zich van de mens. Hoe graag zouden wij niet het Chinese woordenboek downloaden in ons brein. Een robot kan dat! Aan de robottrainer de taak om dit uit te voeren, de juiste API’s te koppelen, of de robot zo te programmeren dat deze zelf kennis vergaart.

Vaardigheden
Op dit vlak is de mens weer de winnaar. Toegegeven, industriële robots kunnen uiterst nauwkeurig en snel miljoenen keren dezelfde las maken, maar een robot die een vaatwasser uitpakt is al gauw lachwekkend. De robottrainer kan met diverse technieken een robot vaardigheden aanleren.

Attitude
Robots zijn goed in het uitvoeren van repetitieve taken, maar houden over het algemeen weinig rekening met hun omgeving. Een mooi voorbeeld zag ik ooit bij de TU Twente. Zij hadden een robot, die op Schiphol reisinformatie geeft, geleerd om niet tussen groepjes pratende mensen door te lopen.

Volgende keer meer over mens-robot teams.