De robot aan het stuur

In haar rapport “Wie stuurt?” doet de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) een aantal aanbevelingen op het gebied van automatisering in het wegverkeer.

Zogenoemde Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) zijn systemen die de bestuurder ondersteunen bij de primaire rijtaak.

Zelf profiteer ik bijna dagelijks van de ADAS in mijn auto. Zodra ik het dorp uit ben, zet ik de adaptive cruise control en de lane assist aan. Dan rij ik soms de hele A12 over, zonder ook maar éénkeer echt te hoeven sturen. Maar ik zie ook de beperkingen. Strepen worden niet altijd goed herkend en anticiperen, bijvoorbeeld bij het inhalen, doet het systeem ook matig.

Bij de ontwikkeling van mijn RobotTrainer-concept bedenk ik mij regelmatig welke rol de robottrainer zou kunnen hebben in het verbeteren van deze systemen.

Een aantal voorbeelden:

  • Assessment en testen van ADAS en gebruikers van deze systemen.
  • Ontwikkelen van trainingen, opleidingen en leermateriaal.
  • Rapportage en aanbevelingen voor verbetering en nieuwe ontwikkelingen.
  • Onderzoek naar het leervermogen van ADAS.

Wil je meer weten over het RobotTrainer-concept? Bel 06 418 67 460 of mail naar serge@robottrainer.nl