Serge de Beer, robottrainer

Ik train en test robots

Mijn naam is Serge de Beer. Meer dan twintig jaar ervaring op het gebied van leren en technologie, vertaal ik naar het leerproces van robots en hun gebruikers.  Robots doen vrijwel niets uit zichzelf; zij moeten getraind en getest worden. Ook de mens, die met de robot werkt, moet hier vaardigheden voor ontwikkelen. Op de volgende manier breng ik dat in de praktijk:

  • Trainen van (software) robots en professionals, met behulp van bewezen methodes en technologie zoals deze worden toegepast in het onderwijs en werkplekleren.
  • Testen van (software) robots, in een combinatie¬† tussen technisch testen en het evalueren zoals we dat kennen in een onderwijssituatie.
  • Training en maatwerk in Python, gericht op het automatiseren van processen, met behulp van (software) robots.
  • Ontwikkelen van de RobotTrainer Toolkit, om het leerproces van robots en robotprofessionals te ondersteunen.

Neem voor meer informatie contact op via serge@robottrainer.nl